โครงการจัดงาน Next Move of PRD Network:ก้าวต่อไปเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาการแสดงเพลงฉ่อย พร้อมวงดนตรี กิจกรรมสร้างเครือข่าย สร้างภูมิรู้ สู่สังคมมีสุข วันที่แผยแพร่ 11/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแม่บ้านทำความสะอาดบริเวณการจัดงาน วันที่แผยแพร่ 11/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่่อมัลติมีเดียนำเสนอ ระบบ Pra-in Connect วันที่แผยแพร่ 15/09/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ วันที่แผยแพร่ 15/09/2566
ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจ้างจัดระบบเสียง ระบบแสง ระบบภาพ และเวทีการแสดง วันที่แผยแพร่ 15/09/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar