โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอสั้นภาษาอังกฤษฯ |
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอสั้นภาษาไทยฯ |
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุฯ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar