โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่แผยแพร่ 30/01/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันที่แผยแพร่ 9/06/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วพระมหากษัตริย์ ผุ้ทรงธรรม ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก วันที่แผยแพร่ 19/07/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 วันที่แผยแพร่ 15/08/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar