การจัดงาน "Wellness Hub ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพสร้างเศรษฐกิจไทย"

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ (Press Release) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสาธิตการใช้เครื่องมือการแพทย์ทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar