โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และจัดทำกรอบ แนวทาง นโยบาย ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุดข้อมูลเปิดภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และจัดทำกรอบ แนวทาง นโยบาย ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุดข้อมูลเปิดภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar