โครงการจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สำนักข่าว

ไฟล์เอกสารประกอบ
ราคากลาง |
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) |
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ |


คะแนนโหวต :