โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษ และระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง (PRD News Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษ และระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง (PRD News Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษ และระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง (PRD News Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษ และระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง (PRD News Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษ และระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง (PRD News Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษ และระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง (PRD News Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
(ครั้งที่ 2) ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษ และระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง (PRD News Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
(ครั้งที่ 2) ขอบเขตของงานจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษ และระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง (PRD News Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
(ครั้งที่ 2) ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษ และระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง (PRD News Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพัฒนาอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษ และระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง (PRD News Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar