ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์กำเนินไฟฟ้าสำรอง (Generrator) และชุด Automatic Transfer Switch พร้อมติดตั้งใช้งานและปลูกสร้างอาคารโรงคลุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อเครื่องยนต์กำเนินไฟฟ้าสำรอง (Generrator) และชุด Automatic Transfer Switch พร้อมติดตั้งใช้งานและปลูกสร้างอาคารโรงคลุม วันที่แผยแพร่  
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องยนต์กำเนินไฟฟ้าสำรอง (Generrator) และชุด Automatic Transfer Switch พร้อมติดตั้งใช้งานและปลูกสร้างอาคารโรงคลุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :