กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วันที่แผยแพร่ 14/10/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันที่แผยแพร่ 14/10/2563
เปลี่ยนสถานที่สอบ วันที่แผยแพร่ 19/10/2563

คะแนนโหวต :