โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “รับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2564”

           (13 ม.ค. 64) นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดตราด กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “รับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2564” สถานที่จัดงาน : โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ห้องประชุม 1 ชั้น 2 เวลา 09.000 - 12.00 น.  

            ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้ จึงทำให้ปริมาณโลหิตสำรองในทุกหมู่เลือดไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้ได้โลหิตเพียงพอ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตราด โดยไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใด จึงได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น  และเพื่อเป็นการลดจำนวนคนในขณะบริจาคโลหิต ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ผู้ที่จะบริจาคโลหิตสามารถนัดวันเวลาด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า ได้ทาง http://bit.ly/3i4H2Gc  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (+66)39-552-777 หรือ BTH-Marketing-Group@bth.co.th  หรือ https://www.facebook.com/events/1015926628900489/

 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113144156899คะแนนโหวต :