สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการในสังกัด

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar