การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ในสถาบันพระบรมราชชนก ตำแหน่งผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
1. ประกาศรับสมัคร ผอ.กองเทคโน.pdf |
2. ใบสมัครตำแหน่งประเภทผู้บริหาร.pdf |
3. แบบประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร.pdf |
4. ประกาศ มาตรฐานกำหนดตน.ผู้บริหาร (ผอ.กองหรือเทียบเท่า).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar