กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครเพื่อเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครเพื่อเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar