กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา.pdf |
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar