สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการในสังกัด

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการในสังกัด.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar