กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar