กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวความร่วมมือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างสถานีโทรทัศน์ NBT World กับสถานีโทรทัศน์ Thai TV Global Network (TGN) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
หลักสูตร”การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฎิบัติงานด้านการสารบรรณ การเงิน บัญชีและพัสดุ “ รุ่นที่ 6 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 1294 ครั้ง
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1531 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการข้อมูลการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1444 ครั้ง
แถลงข่าวการจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เข้าคารวะขอพรปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ซักซ้อมความเข้าใจ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1279 ครั้ง
ในปี ๒๕๕๙ กรมประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การบริการข้อมูลข่าวสารและอํานวยความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานของบุคลากร (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1092 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การดำาเนินการทางวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม" รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (๒) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ (๑) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์จัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1245 ครั้ง
สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1173 ครั้ง
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานแถลงข่าวศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย กระทรวงมหาดไทย (ศสช./ข่าว)
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๕๙ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode