กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ครั้งที่ 1/2559
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สปป.)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ และวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีทีี่ ๕๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สปป.)
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตสกู๊ปข่าวและสารคดี (ด้วยคน ๆ เดียว)” รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานสืบสานวัฒธรรมประเพณี สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีรดน้ำขอพรแด่อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แสดงความยินดี ๖๔ ปี โมเดิร์นไนน์ทีวี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕๖ "ดวงแก้วแห่งแผ่นดิน" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๒๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมหารือ ร่างโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์ที่ขอกำหนดใหม่ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode