กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 8 – 9 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ (29/08/2011)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 21 เครื่อง (26/08/2011)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โครงการย่อยปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบของห้องรวมสัญญาณ (CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน 1 ระบบพร้อมติดตั้ง (26/08/2011)
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องผู้ประกาศและปฏิบัติการผลิตรายการข่าวส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว ชั้น 1 อาคาร 1 สถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวีรังสิต กรุงเทพมหานคร (26/08/2011)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี (24/08/2011)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี สอบราคาจัดซื้อรถเข็นนั่ง และรถเข็นสามล้อโยกสำหรับคนพิการ (24/08/2011)
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (24/08/2011)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ (23/08/2011)
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ระยะที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2555-2557 จำนวน 53 คัน (19/08/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (18/08/2011)
สำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ซอย 13 (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเนินค้อ (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง (จากที่ดินนางผิน ครองกาย – ที่ดินนายยุทธสิทธิ์ ทองประสงค์) (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุตรราช (จากที่นานายเดชา อักษรดี – แนวเขตรางรถไฟ) (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสวน (จากที่ดินนางสมพิศ อุดมทรัพย์ – แนวเขตรางรถไฟ) (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสวน (จากที่ดินนางมะระ คัดติยะ – บ้านนายทองเติม ช่างกลึง) (18/08/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว (18/08/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (18/08/2011)
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จอภาพคอมพิวเตอร์ (18/08/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode