กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
(๔).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๕).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมและแถลงข่าว การประกาศฤดูกาลเพาะปลูกและบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “การผลิตสกู๊ปข่าวและสารคดี (ด้วยคนๆเดียว) ” รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการสัมมนา “สร้างความเข้าใจนโยบายแก้ไขปัญหา และสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.เชียงใหม่เพื่อติดตามปัญหาหมอกควัน และปัญหาภัยแล้ง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 2834 ครั้ง
“ประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคไข้มาลาเรีย” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ครั้งที่ 1/2559
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สปป.)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ และวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีทีี่ ๕๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สปป.)
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตสกู๊ปข่าวและสารคดี (ด้วยคน ๆ เดียว)” รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานสืบสานวัฒธรรมประเพณี สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีรดน้ำขอพรแด่อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode