กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
๘๖ ปีวิทยุกระจายเสียงไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “โฆษกกระทรวง” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ฝ่ายผลิตภาพ สปป.)
ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕๓ "ไฟเสน่ห์หา" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมหน่วยสื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านต่างประเทศตามเป้าหมายนโยบายรัฐบาล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สนผ.จัดประชุมถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สปป.)
การประชุมคณะทำงานเครือข่ายการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก / กอง (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง รุ่นที่ ๔” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ระหว่าง สํานักงาน กสทช. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล (ศสช./ข่าว)
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)"การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย" (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
การอบรมชี้แจงเกี่ยวกับแอพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ G-News (ศสช./ข่าว)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "สื่อมวลชนสัมพันธ์" รุ่นที่ ๔๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์" รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1441 ครั้ง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประชาสัมพันธ์และเทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการต่อต้านคอร์รัปชั่น"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สํานักนายกรัฐมนตรี (ศสช./ข่าว)
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่" รุ้นที่ ๔๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๕๒ ตอน “คอยเธอ...ให้...กำลังใจ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมประมวลข้อมูลและระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์การเตือนภัยพิบัติ (ศสช./ข่าว)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode