กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)"การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย" (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
การอบรมชี้แจงเกี่ยวกับแอพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่าวสารภาครัฐ G-News (ศสช./ข่าว)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "สื่อมวลชนสัมพันธ์" รุ่นที่ ๔๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์" รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1441 ครั้ง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประชาสัมพันธ์และเทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการต่อต้านคอร์รัปชั่น"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สํานักนายกรัฐมนตรี (ศสช./ข่าว)
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่" รุ้นที่ ๔๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๕๒ ตอน “คอยเธอ...ให้...กำลังใจ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมประมวลข้อมูลและระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์การเตือนภัยพิบัติ (ศสช./ข่าว)
อปส.รับมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์จัดงาน ASEAN Festivlal ที่ จ.เชียงใหม่
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพระพุทธศักราช ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมระดมความคิดเห็นการออกแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสนเทศในภาวะวิกฤต Web Emergency Operation Center System (ศสช./ข่าว)
สภากาชาดไทย จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ ๙๔ ปี (ศสช./ข่าว)
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง” รุ่นที่ ๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานเสวนา “น้ำน้อย แพ้พลังใจ รวมพลังคนไทย ร่วมใจฝ่าภัยแล้ง” โดยคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น ๒๕๕๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการปฎิบัติงานด้านสารบรรณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ" รุ่นที่๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การแถลงข่าว การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการใช้ทรัพยากร ระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และกรมประชาสัมพันธ์ กับ สถานบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode