กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับพื้นที่พร้อมก่อสร้างสนามฟุตบอลบริเวณโรงเรียนเทศบาลช่องลม หมู่ที่ 6 (16/12/2011)
เทศบาลตำบลช่องลม ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล, โรงอาหารพร้อมเสาธงบริเวณโรงเรียนเทศบาลช่องลม หมู่ที่ 6 (16/12/2011)
สอบราคาจ้างเหมาบริกร (15/12/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางเคปซีล สายหนองอีจู้ หมู่ที่ 4 (06/12/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล ใช้เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์) และติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านพระ (02/12/2011)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์ เพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน (02/12/2011)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง๑๑ โครงการย่อย ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบของห้องรวมสัญญาณ (CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน ๑ ระบบพร้อมติดตั้ง (29/11/2011)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สอบราคาก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารชุดพักอาศัย (28/11/2011)
ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28/11/2011)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง11 โครงการย่อย ปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ระบบของห้องรวมสัญญาณ(CENTRAL APPARATUS ROOM) จำนวน 1 ระบบพร้อมติดตั้ง (18/11/2011)
จ้างเหมาปรับปรุงห้องส่งวิทยุกระจายเสียงฯ (17/11/2011)
สอบราคาจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบวิทยุออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (15/11/2011)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านหนองคล้า (03/11/2011)
เทศบาลตำบลเมืองเก่า ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า และอาคารประกอบการอื่นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (02/11/2011)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตระบายน้ำสำเร็จรูปเหลี่ยม (Box culvert) หมู่ที่ 10 บ้านโสกโคกอุดม (25/10/2011)
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร (18/10/2011)
ประกาศเทศบาลตำบลขนอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (17/10/2011)
โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่อง DSI (Digital Subtraction Imaging System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/10/2011)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (13/10/2011)
สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ (05/10/2011)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode