กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ ๖๐ ตอนพิเศษ ดนตรีในสวนครบ ๖๐ ครั้ง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ มูลนิธิจำนง รังสิกุล และชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ จัดกิจกรรมวันโทรทัศน์ไทย ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานแถลงข่าวและมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ศสช./ข่าว)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1137 ครั้ง
งานประกาศรางวัล SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 3 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1340 ครั้ง
การประชุม เรื่อง การกำหนดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนำร่องบูรณาการงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัด (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์มอบอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๒).ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรม PRD TO BE NUMBER ONE กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑).ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรม PRD TO BE NUMBER ONE กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสื่อสารแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง "การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การอบรมและพัฒนาความรู้ในการผลิตข่าวและรายการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าว พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ "ภาพลักษณ์ประเทศไทย สร้างสรรค์อย่างไรในยุคดิจิทัล" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานเสวนา "แชท & แชร์ Social Media อย่างไรไม่ตก Trend" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ ๕๙ ตอน “รักฉันสักครั้งจะไม่ลืมพระคุณ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode