กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๒๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมหารือ ร่างโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์ที่ขอกำหนดใหม่ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นการใช้คำราชาศัพท์” รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1861 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร "สื่อมวลชนสัมพันธ์" รุ่นที่ ๔๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบตราสัญลักษณ์ “ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ตักบาตรเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๔๑ ปี กระทรวงการคลัง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
เสด็จเปิดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สวนอัมพร(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง(ฝ่ายผลิตภาพสสป.)
สัมมนาสร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดสมัมนา สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ จังหวัดชายแดนใต้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเตรียมการร่วมไทย-บรูไนฯ เพื่อนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมตามพันธสัญญาไทย-บรูไนฯ ประจำปี 2559 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode