กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถายันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (10/09/2014)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์(ส่วนกลาง)และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (10/09/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาสร้างฉากรายการโทรทัศน์ประกอบรายการถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (10/09/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างทำเสื้อเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (10/09/2014)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (05/09/2014)
ราคากลางโครงกลางสอบจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (02/09/2014)
ราคากลางโครงการจ้างซ่อมแซมระบบเครื่งปรับอากาศแบบรวมศูนย์กลาง (Chiller) (02/09/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างอบรมหลักสูตร Essential for TV Host สู่การเป็นคนเบื้องหน้าแถวหน้า (01/09/2014)
สอบราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบกรมประชาสัมพันธ์ (28/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ (28/08/2014)
ราคากลางโครงการสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริกร ประจำปีงบประมาณ 2558 (26/08/2014)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่เครือข่ายสารสนเทศยุคใหม่ (IPv6) (25/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์นำเข้าสัญญาณ, อุปกรณ์เล่นกลับสัญญาณภาพเสียง, ชุดตัดต่อ และชุดจัดเก็บภาพเสียงส่วนกลางที่รองรับระบบความคมชัดสูง HD จำนวน 1 ระบบ (22/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ Digital Audio Mixer (22/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้อจอมอนิเตอร์ประจำรถรายงานข่าวและเชื่อมโยงสัญญาณ (18/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคขารับน้ำหนักรถถ่ายทอดนอกสถานที่ (18/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดจ้างจัดเก็บข้อมูลและภาพข่าวโทรทัศน์ ประจำปี 2558 (08/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สนับสนุนภาพมุมสูง ระบบ HD (High Definition) (08/08/2014)
ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องควบคุมกำกับภาพ Video Switcher (08/08/2014)
ราคากลางโครงการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อยการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (07/08/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode