กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนา “สร้างความเข้าใจนโยบายแก้ไขปัญหา และสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.เชียงใหม่เพื่อติดตามปัญหาหมอกควัน และปัญหาภัยแล้ง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 2834 ครั้ง
“ประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคไข้มาลาเรีย” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ครั้งที่ 1/2559
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สปป.)
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ และวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีทีี่ ๕๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สปป.)
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตสกู๊ปข่าวและสารคดี (ด้วยคน ๆ เดียว)” รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานสืบสานวัฒธรรมประเพณี สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีรดน้ำขอพรแด่อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แสดงความยินดี ๖๔ ปี โมเดิร์นไนน์ทีวี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕๖ "ดวงแก้วแห่งแผ่นดิน" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ ๒๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดวาระการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode