กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560
ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดบรรยาย “การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามเจตนารมณ์ ‘ร่าง’ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ...”
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 3 วาระรวด และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมนำมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รายงานให้มหาเถรสมาคมรับทราบ
สนช.เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ... และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
สนช.เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2 ฉบับ
สปท.เห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เสนอแผนปฏิรูปการจัดการข้าวโดยระบบสหกรณ์และแผนปฏิรูปนำร่องเมืองข้าว : จังหวัดกาฬสินธุ์
ลงนามความร่วมมือ "สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ"
กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ช่วยปกป้องแม่และเพิ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และลดการนำเข้านมผงจากต่างประเทศ
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ สนง.เลขาธิการ สนช. จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ที่ จ.ขอนแก่น
สนช.มีมติเห็นชอบวาระ 3 ให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย
สนช.เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ....
สนช. มีมติเห็นชอบวาระ 3 ให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เป็นกฎหมาย
พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพิ่มความมั่นคงในวัยเกษียณ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เห็นชอบรายงานแผนปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน : สิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ ที่เสนอปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม สืบสานศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผย ขณะนี้เร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จ
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทย ขานรับไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ที่ จ.ร้อยเอ็ด
สปท.เตรียมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศครบรอบ 1 ปี วันที่ 7 ธันวาคมนี้
รมว.พม. เป็นประธานเปิดการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ครั้งที่ 1/2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode