กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11/09/2018)
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11/09/2018)
จ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 (11/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IO-Intormation Operation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/2018)
ซื้อพัฒนาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV System พร้อมอุปกรณส่วนควบ (10/09/2018)
จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมผนังอาคาร และผนังกระจกภายนอกอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (10/09/2018)
ซื้อเครื่องประมวลผลและคงระดับสัญญาณเสียง (Loudness Control and Monitoring) (10/09/2018)
จ้างซ่อมแซมรอยรั่วซึมผนังอาคาร และผนังกระจกภายนอกอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (10/09/2018)
จ้างดูแลบำรุงต้นไม้ บริเวณสวนแนวตั้งและบริเวณด้านหน้ารอบอาคาร สทท. (10/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (10/09/2018)
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตเนื้อหาภาษาอังกฤษ Infographic แบบ Motion Graphic ผ่านสื่อเว็ปไซต์ สปต. โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (07/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ระยะที่ 11 จำนวน 30 คัน (07/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/09/2018)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 กรมประชาสัมพันธ์ (07/09/2018)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 (07/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ดาวเท่ียม (05/09/2018)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และอาคารและพื้นที่โดยรอบสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบางพูน จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (05/09/2018)
download 214
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารจำนวน 150 ใบ (05/09/2018)
ประกาศผู้ชนะเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับ 2 คัน (05/09/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode