กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีมอบรางวัลโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย (YOUNG ANIMTOR CONTEST)(ฝ่ายผลิตาพฯ สสป.)
สัมมนา "สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพนธั ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวนเงินกว่า ๕๓ ล้านบาท (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1109 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation-IO) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคและศิลปะการพูดในที่ชุมชน" รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คอนเสิร์ตสหมิตรสมานฉันท์ "รวมพลังสามัคคียุวศิลปินเทิดพระเกียรติ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๑๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง "จดหมายเหตุเชิงรุก : มิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมสัมมนา "สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้" จังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ทำเนียบรัฐบาล
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๑๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1716 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดงานดนตรีในสวน "ศิลปินรวมใจเทิดไท้ ๘๔ พรรษา มหาราชินี" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนา“เครือข่ายสื่อมวลชน เรียนรู้ป่าชุมชนตามวิถีประชารัฐ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมมนาสร้างความเข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศของกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้แอป G-Chat ละ G-News ในการติดต่อสื่อสารภายในกรมประชาสัมพันธ์แทน LINE (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1089 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode