กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ทำเนียบรัฐบาล
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๑๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1716 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดงานดนตรีในสวน "ศิลปินรวมใจเทิดไท้ ๘๔ พรรษา มหาราชินี" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนา“เครือข่ายสื่อมวลชน เรียนรู้ป่าชุมชนตามวิถีประชารัฐ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมมนาสร้างความเข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศของกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้แอป G-Chat ละ G-News ในการติดต่อสื่อสารภายในกรมประชาสัมพันธ์แทน LINE (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1089 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมมนาสร้างความเข้าใจนโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมครั้งที่ 4 ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกรมวิทยุโทรทัศน์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดหลักสูตร"เทคนิคการเป็นพิธีกร"รุ่นที่ ๓๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่" รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "การประชาสัมพันธ์ภาครัฐสู่ระดับจังหวัด" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่" รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode