กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ยาเสพติด
ยาเสพติด
จังหวัดตรัง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 “แรงงานตรัง รวมพลังจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด” (01/05/2017)
จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ สร้างขวัญ กำลังใจ ผู้ใช้แรงงาน รวมพลังสร้างความสามัคคี รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (01/05/2017)
จ.ตรัง จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง” รุ่นที่ 4/2560 (01/05/2017)
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558 (30/04/2017)
สถานการณ์ยาเสพติด จ.สุรินทร์ รอบเดือนมีนาคม 2560 พบ ยาบ้า ระบาดมากที่สุด (29/04/2017)
ป.ป.ส. เผาทำลายสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดกว่า 21 ตัน ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตยาเสพติดได้จำนวนมหาศาล ลดการแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศ (29/04/2017)
ศูนย์ยาเสพติดอ่างทอง จัดกิจกรรมขับเคลื่อนความปลอดภัยด้านยาเสพติด (29/04/2017)
เดือนมีนาคม 2560 จ.สุรินทร์ จับกุมคดียาเสพติด 203 ราย ผู้ต้องหา 221 คน ส่วนใหญ่เป็นคดียาบ้า 187 ราย ผู้ต้องหา 204 คน ของกลางยาบ้า 18,593 เม็ด (28/04/2017)
ป.ป.ส. เผาทำลายสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดกว่า 21 ล้านตันเพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด (28/04/2017)
จังหวัดชัยนาทเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2560 และการรณรงค์สร้างเจตคติที่ดี สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด (28/04/2017)
จังหวัดตราด เปิดค่ายขวัญแผ่นดินจังหวัดตราด รุ่นที่ 2 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด (28/04/2017)
จังหวัดพังงา ติดตามโครงการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด (27/04/2017)
จ.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2560 (27/04/2017)
จ.พิจิตร จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพิจิตร รุ่นที่ 3 (27/04/2017)
จ.ยโสธร เตรียมเปิดหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด (27/04/2017)
จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดตรัง (27/04/2017)
จ.มุกดาหาร เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)" (26/04/2017)
จ.สระแก้ว ฝึกอบรมเยาวชน อส.ต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การมีส่วนร่วมและจิตอาสา (26/04/2017)
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเกียรติบัตรและเข็มเยาวชนอาสาสมัครรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดตรัง (26/04/2017)
จ.ลำปาง จัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (26/04/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode