กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีเปิด หลักสูตร "นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง" รุ่นที่ ๕๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมนโยบาย IPv6 ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1044 ครั้ง
แสดงความยินดี ๔๔ ปี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมหน่วยงานภายใต้การบริหารงานเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1334 ครั้ง
การอบรมหลักสูตร Government pre-CIO in Digital Economy Era (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1613 ครั้ง
การสัมมนาสร้างความเข้าใจนโยบายการแก้ปัญหาและสถานการณ์ จังหวัดชายแดนใต้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธียกเสาเอกอาคารเรือนรับรอง ทำเนียบรัฐบาล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 2699 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 2607 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ศสช./ข่าว)
อ่าน 3603 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 3211 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ (The Effectiveness of News Production)” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"Strategic PR Management" รุ่นที่ ๑๐ (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
การนิเทศและติดตามงานของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 2792 ครั้ง
พิธีเปิดการประชุมและร่วมพูดคุยพร้อมให้แนวทางในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในสื่อยุคดิจิตอล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 2656 ครั้ง
พิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 2626 ครั้ง
(๖).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
(๑).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๒).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode