กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การนิเทศและติดตามงานของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 2792 ครั้ง
พิธีเปิดการประชุมและร่วมพูดคุยพร้อมให้แนวทางในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในสื่อยุคดิจิตอล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 2656 ครั้ง
พิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 2626 ครั้ง
(๖).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สํานักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
(๑).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๒).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๓).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๔).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๕).ประมวลภาพ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๓ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมและแถลงข่าว การประกาศฤดูกาลเพาะปลูกและบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “การผลิตสกู๊ปข่าวและสารคดี (ด้วยคนๆเดียว) ” รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการสัมมนา “สร้างความเข้าใจนโยบายแก้ไขปัญหา และสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.เชียงใหม่เพื่อติดตามปัญหาหมอกควัน และปัญหาภัยแล้ง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 2834 ครั้ง
“ประชารัฐร่วมใจกำจัดโรคไข้มาลาเรีย” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการกำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ครั้งที่ 1/2559
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode