กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันศุกร์ 13 มกราคมนี้ เป็นการพิจารณา 3 วาระรวด
บทความ : พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
นายกรัฐมนตรี เปิดเผย ที่ประชุม ครม.-คสช. ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว เพื่อแก้ไขสาระสำคัญ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ในหมวดพระมหากษัตริย์
บทความ : กฎหมายปฏิรูปการประกันชีวิต
ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีคำสั่งงดประชุมในวันนี้(10 ม.ค.) ขณะที่การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในช่วงบ่าย ยังเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง 10 ฉบับ เพื่อให้เสร็จตามกรอบเวลาและเป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยังไม่ทราบท่าทีว่ารัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวหรือไม่
สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ขอเชิญชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร”
สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนคิดอย่างไร ต่อการปฏิรูปประเทศและการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปฏิรูป แต่ยังมีความเห็นกำกึ่งถึงสถานการณ์บ้านเมืองและความพร้อมที่จะมีการเลือกตั้ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยการเพิ่มโทษของผุ้ใช้แรงงานเด็กขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.แล้ว
บทความเรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา กล่าวคำอวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560
ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดบรรยาย “การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามเจตนารมณ์ ‘ร่าง’ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ...”
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 3 วาระรวด และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมนำมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รายงานให้มหาเถรสมาคมรับทราบ
สนช.เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ... และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
สนช.เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2 ฉบับ
สปท.เห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เสนอแผนปฏิรูปการจัดการข้าวโดยระบบสหกรณ์และแผนปฏิรูปนำร่องเมืองข้าว : จังหวัดกาฬสินธุ์
ลงนามความร่วมมือ "สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ"
กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ช่วยปกป้องแม่และเพิ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และลดการนำเข้านมผงจากต่างประเทศ

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode