กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธเปิดเผยข้อมูลการปรับแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อสังเกตพระราชทาน พร้อมระบุ การปฎิรูปสื่อยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลัก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4P-W) จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560-2562 พร้อมเลือกคณะกรรมการชุดใหม่และประเด็นที่จะขับเคลื่อน 3 ประเด็น ในระยะ 3 ปี
เชียงใหม่เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์การปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ปี2
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เดินหน้าปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กำหนดจัดเวทีปฏิรูปประเทศไทยเรื่อง พัฒนาพื้นที่อย่างไร ให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจแห่งอนาคต ประเทศไทย 4.0
กกต.ระบุการสร้างความปรองดองก่อนการเลือกตั้ง จะต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ การประชุมแม่น้ำ 3 สายวันนี้ เพื่อกำหนดทิศทาง ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการ ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม”
นายกรัฐมนตรี ย้ำเจตนารมณ์รัฐบาลมุ่งผลักดันให้ทุกฝ่ายร่วมมือนำพาบ้านเมืองสู่ความสงบสุข
รองนายกรัฐมนตรี ระบุ นายกรัฐมนตรี ขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญมาแล้ว ย้ำทุกขั้นตอนอยู่ในกรอบ 30 วัน
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยอมรับได้รับ พระราชทานร่างรัฐธรรมนูญและข้อสังเกตคืนมาแล้ว แต่ต้องรอนายกรัฐมนตรีชี้แจงวันได้พระราชทานกลับคืนมา และเริ่มนับกรอบ 30 วันในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ
โฆษกรัฐบาลเผยการปฏิรูป-สร้างความปรองดอง เป็นเดิมพันของคนทั้งชาติ ไม่เฉพาะรัฐบาลและ คสช. วอนคนไทยเปลี่ยนวิธีคิด ร่วมกันสร้างสรรค์พาชาติก้าวหน้า ยกเรื่องทุจริตเป็นตัวอย่างที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560
สพฐ.จัดประชุมชี้แจงนโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 เน้นทุกนักเรียนทุกคนต้องมีที่เรียนและการรับนักเรียนต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
กอ.รมน.จ.นนทบุรี ขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งต่อการปฏิรูปสังคมจังหวัดนนทบุรี
ที่ประชุม คสช. มีมติให้ใช้มาตรา 44 คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศระหว่างที่ร่างรัฐธรรมนูญยังไม่มีผลบังคับใช้
ที่ประชุม คสช. เห็นชอบให้ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตั้งคณะกรรมการฯ ปยป. ขณะที่นายกรัฐมนตรีมั่นใจสามารถสร้างความปรองดองได้หากทุกคนร่วมมือกัน
กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมทำแผนขอเสนอแก้ไขข้อกฎหมายให้เป็นทีวีสาธารณะที่สามารถโฆษณาและบริการธุรกิจได้ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนเงินจากภาษีสุรายาสูบ นำไปพัฒนางานด้านสื่อสารมวลชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายกรัฐมนตรี ยืนยันไม่มียุทธศาสตร์ชาติไว้สืบทอดอำนาจย้ำการตั้ง ป.ย.ป. อยู่ใต้กฎหมาย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode