กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "จำขึ้นใจ" ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมการเสวนา "สานสัมพันธ์ ปันความรู้ สิ่งดีดี จากพี่...สู่น้อง" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศและทิศทางการประชาสัมพันธ์สมาคมอาเซียน ปี ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การเสวนาทางวิชาการ "มุมมองของผู้บริหารกับนโยบายการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖๗ ตอน "บ้านเรา" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนา“สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนา "พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1080 ครั้ง
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ร่วมชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี ๒๕๖๐ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1036 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติงานด้านบัญชี กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ “ ทูบีนัมเบอร์วัน วาไรตี้ “ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป. )
นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล การประกวดคำขวัญชลประทานโลก ครั้งที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สถาบันการประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่" รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตและตัดต่อสปอตโทรทัศน์" รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ เรื่อง "ประเทศไทย ๔.๐ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
เตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาต้นแบบการสร้างกระแสเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริต (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1278 ครั้ง
ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖๖ ตอน “หัวใจมีปีก" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชน (ศสช./ข่าว)
การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 9 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode