ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "กปร. กับงานของในหลวง" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 23
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "กปร. กับงานของในหลวง" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 36
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ข้อสงสัยนี้ มีคำตอบ" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 33
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ข้อสงสัยนี้ มีคำตอบ" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 23
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ข้อสงสัยนี้ มีคำตอบ" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 19
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ข้อสงสัยนี้ มีคำตอบ" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 19
อนุมัติให้เช่าเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อออกอากาศรายการ "สยามไวร์เลส" (Siam Wireless) ของ บริษัท โอฮาน่า เทเลวิชั่น จำกัด (07/06/2014)
download 45
การเช่าเวลาโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเทปบันทึกภาพ "งานประกวดดนตรีลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ" ของ บริษัท พีนาด้า จำกัด (07/06/2014)
download 32
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "๑๐๐ ข่าวมอเตอร์เวย์" ของ บริษัท เดอะ คิง คอมมูนิเคชั่น จำกัด (07/06/2014)
download 44
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "Smile Variety" ของ บริษัท ดีมงคล จำกัด (07/06/2014)
download 26
การเช่าเวลาโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเทปรายการ "โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ" ของ บริษัท เออีซี เดอะ เพาเวอร์ จำกัด (07/06/2014)
download 54
ยืนยันการเช่าเวลาเพื่อออกอากาศสารคดีโทรทัศน์เฉพาะกิจ ชุด "การท่องเที่ยวและกีฬาสู่ประชาคมอาเซียน" ของ บริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด (07/06/2014)
download 20
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "วิทยาลัยชุมชน" ของ นายอุทัย มณี (07/06/2014)
download 23
อนุมัติให้จัดรายการพิเศษในห้องส่ง "มหกรรมวันเอดส์โลก" ของ มูลนิธิธรรมรักษ์ (07/06/2014)
download 36
การเช่าเวลาโทรทัศน์เพื่อออกอากาศเทปรายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ "พลังแห่งแผ่นดินไทย" ของ โครงการผลิตรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติชุด "พลังแห่งแผ่นดินไทย" (07/06/2014)
download 77
อนุมัติให้เช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการ "อาชูรอ : ขบวนการแห่งเสรีภาพ" ของ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาอิสลามและการพัฒนา (07/06/2014)
download 18
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "เพื่อชีวิต.....พอเพียง" ของ บริษัท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ เวนเจอร์ จำกัด (07/06/2014)
download 36
อนุมัติให้เช่าเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อออกอากาศรายการ "KFC ๗ Shoot ๒๐๑๓" ของ บริษัท ดับบลิวพีพี (ประเทศไทย) - มายด์แชร์ (07/06/2014)
download 31
อนุมัติให้บริษัท ซี. เอ. อินโฟ มีเดีย จำกัด เช่าเวลาเผยแพร่สกู๊ป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (07/06/2014)
download 38
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม" ของ บริษัท สมาร์ท ครีเอชั่น อินเตอร์มีเดีย จำกัด (07/06/2014)
download 34

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7