กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคา ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 13 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 12 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 11 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 10 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ีที่ 6 ตำบลบ้านพระ อำภเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (06/07/2012)
อบต.ดงพระราม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ฯหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (27/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ (27/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการก่อสร้างเสริมถนนใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองปื๊ด ซอยถ้ำเต่า (27/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก (27/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก สอบราคาโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำรูปแชมเปญ และอุปกรณ์ หมู่ที่ 13 บ้านเนินผาสุข (27/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (27/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26/06/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (26/06/2012)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์และปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารฝ่ายศิลปกรรมและอาคารชมรมอดีตข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (25/06/2012)
โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารการะเวก) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/06/2012)
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุดพร้อมติดตั้ง (20/06/2012)
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา (18/06/2012)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode