กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
G-Chat การสื่อสารออนไลน์อย่างปลอดภัย สําหรับคนกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1455 ครั้ง
การดําเนินการเกี่ยวกับงบลงทุนประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 824 ครั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลมงกุฎราชการ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 939 ครั้ง
การแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เนื่องในวันสหวิทยาการ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง ประเทศไทยและเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การนิเทศและติดตามงานของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงานประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการสัมมนา "สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รวมพลังถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
วันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ ๖๐ ตอนพิเศษ ดนตรีในสวนครบ ๖๐ ครั้ง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ มูลนิธิจำนง รังสิกุล และชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ จัดกิจกรรมวันโทรทัศน์ไทย ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานแถลงข่าวและมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ศสช./ข่าว)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1137 ครั้ง
งานประกาศรางวัล SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 3 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1340 ครั้ง
การประชุม เรื่อง การกำหนดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนำร่องบูรณาการงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัด (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์มอบอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode