ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลารายการ "สุขกายสบายใจ" ของ บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 29
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลารายการ "สุขกายสบายใจ" ของ บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 35
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลารายการ "SMEs ชี้ช่องรวย" ของ บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 33
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลารายการ "SMEs ชี้ช่องรวย" ของ บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 34
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลารายการ "SMEs ชี้ช่องรวย" ของ บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 33
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลารายการ "SMEs ชี้ช่องรวย" ของ บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 26
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองเกลอตะลุย OTOP" ของ บริษัท พีเพิล มีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 35
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองเกลอตะลุย OTOP" ของ บริษัท พีเพิล มีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 32
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองเกลอตะลุย OTOP" ของ บริษัท พีเพิล มีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 31
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สองเกลอตะลุย OTOP" ของ บริษัท พีเพิล มีเดีย จำกัด ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 36
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 15
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 19
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 16
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 38
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สำนักงานสลากฯ ฝากบอก" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 28
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สำนักงานสลากฯ ฝากบอก" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 39
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สำนักงานสลากฯ ฝากบอก" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 44
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สำนักงานสลากฯ ฝากบอก" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 36
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ปวงประชา ร่มเย็นเป็นสุข" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 32
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "กปร. กับงานของในหลวง" ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ (07/06/2014)
download 28

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7