กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินการจัดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย (26/02/2020)
ปรพกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนรูปแบบของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 3,000 บัตร งบภารกิจพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/02/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/02/2020)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สนผ. จำนวน 6 โครงการ) (25/02/2020)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/02/2020)
ประกาศผู้ชนะ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/02/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/02/2020)
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาผลิตวิดีโอคลิปภาษาอังกฤษศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทย จำนวน 12 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (21/02/2020)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการจัดทำ(ร่าง)นโยบายและแผนฯ ฉบับที่ 6 ขั้นที่ 2ฯ) - สนผ. (21/02/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิธีเปิดงานเปิดตัวคู่มือ E-book และการสัมมนาเยาวชน "สื่อสร้างสรรค์ เท่าทันสื่อ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/02/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับแยกสัญญาณ HDMI พร้อมสายทัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/02/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/02/2020)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (สนผ.) (18/02/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธื งานพิมพ์ระบบ Inkjet ลงวัสดุ Vinyl ความละเอียดทางการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 720 Dpi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/02/2020)
สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและปรับเปลี่ยนตามโครงการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 604/63/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 (17/02/2020)
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 96 คัน ของกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 403/63/2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 (17/02/2020)
สัญญาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 37 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 อัตรา ของกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 402/62/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 (17/02/2020)
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลขที่ 001/63/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 (17/02/2020)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ สปต. ประจำเดือนมกราคม 2563 (14/02/2020)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การเช่ารถยนต์ จำนวน 30 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 90 อัตรา (กคล.) (14/02/2020)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode