ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "มหัศจรรย์แห่งปัญญา" วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ทุกวันอาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "ทางหลวงเชื่อมโยงไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียน" บริษัท เวิล์ดไวด์ มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด ความยาว ๒ นาที ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เรียนนอกรั้ว" ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ทุกวันพุธ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กัยยายน ๒๕๖๐ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "พลังแห่งแผ่นดินไทย" ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี ความยาวตอนละ ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "คิดการณ์ไกล" บริษัท อาทิตย์โชนแสง จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอังคาร ตั้งแต่ ๒๓ สิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "World of Speed" บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ทุกคืนวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 5
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "เส้นทางกีฬาอาชีพ" บริษัท 641 คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ความยาวตอนละ ๒ นาที ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ "ร่มเย็นด้วยพระบารมี...ราชินีศรีแผ่นดิน" ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนน์ตี้ทรี เอส พี เอ็น กรุ๊ป ความยาวตอนละ ๒ นาที ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ด้วยพระบารมี" บริษัท มาจอริตี้ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ความยาว ๓ นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ท้องถิ่น แหลมทอง" ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 3
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ณ สยาม" บริษัท ไทเกอร์ ทู โปรดักส์ชั่น จำกัด ทุกวันจันทร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 3
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สื่อกลาง ทางหลวง" บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 3
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "คิดดี คิดบวก" ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 4
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ทั่วฟ้าคมนาคมไทย" บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "Golf Paradise" ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ทิดบ้วนชวนคุย" ทุกวันอาทิตย์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "เรื่องเล่า...จากชุมชน" บริษัท ประชาคมมัลติมีเดีย จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาเพื่อออกอากาศรายการ "เที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน" บริษัท ฟร้อนท์เพจ จำกัด ทุกวันเสาร์ ความยาว ๒๕ นาที ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "สื่อกลาง...ทางพิเศษ" บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความยาว ๒๕ นาที วันจันทร์ สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ "ฝันให้ไกล ไปให้ถึง" บริษัท อาทิตย์โชนแสง จำกัด ความยาว ๒๕ นาที ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ (23/03/2017)
download 0

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7