กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซ์้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาผลิตสื่อ Digital Content ภาษาอังกฤษ ประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (10/01/2019)
ราคากลางจัดจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ โครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (17/12/2018)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตสื่อทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Zero Corruption) โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้าน การทุุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 (17/12/2018)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (17/12/2018)
ราคากลางเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ TOT (27/11/2018)
จ้างเหมาจัดหาเสื้อผ้าผู้ประกาศข่าว พร้อมซักรีด (27/11/2018)
จ้างเหมาผู้ประกาศข่าว (27/11/2018)
จ้างบริการและบำรุงรักษา(MA)ระบบเวอร์ชวล+สตูดิโอ ห้องส่งโทรทัศน์ 2 (สตูดิโอข่าว) (27/11/2018)
จ้างบริการและบำรุงรักษา(MA)ระบบข่าวอัตโนมัติ(iNEW) (27/11/2018)
ราคากลาง ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค(Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) (27/11/2018)
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างผลิต Graphic Animation 2D (การ์ตูนซีรี่ย์) ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองต้นแบบ ภายใต้โครงกา่รประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (26/11/2018)
ราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐฯ (22/11/2018)
ประกาศราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ The Insider 8 (The Insider Thailand) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (13/11/2018)
ประกาศราคากลาง เสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก (13/11/2018)
ประกาศราคากลาง ผลิตและเผยแพร่รายการสารคดีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย (13/11/2018)
ราคากลาง จัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ (06/11/2018)
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (06/11/2018)
ประกาศราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ (05/11/2018)
ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (18/10/2018)
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/10/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode