หน้าหลัก >> อินโฟกราฟิก
อินโฟกราฟิก
ใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19
ขั้นตอนชำระภาษีรถแบบลดเสี่ยงโควิด19
การเลี้ยงปลาในหน้าแล้ง
3 ปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยแล้ง
หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ยกการ์ดไว้ อย่าให้ตกรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงบ้านรีบอาบน้ำทันที
ยกการ์ดไว้ อย่าให้ตก กินร้อน ช้อนตัวเอง
ยกการ์ดไว้ อย่าให้ตก เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
ยกการ์ดไว้ อย่าให้ตก สวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
ยกการ์ดไว้ อย่าให้ตก หมั่นรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่
วิธีช่วยเหลือการเป็นลมแดด
6 วิธี ลดผลกระทบภัยแล้ง
การรับมือป้องกันพายุลูกเห็บ
7 วิธี สอนลูกคิดบวก
6 โรคมาพร้อมภัยแล้ง
3 วิธีแกกล่องพัสดุ ห่างไกล COVID-19
สร้างเกาะให้ตัวเองป้องกันตัวเองโดยไม่รับเชื้อเข้าตัว
ยกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
ทำไมต้องอยู่บ้าน
Social distancing

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ถัดไป>>