กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษขยายผลนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/01/2019)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 กรมประชาสัมพันธ์ (07/01/2019)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดหาเสื้อผ้า (07/01/2019)
ผู้ประกาศผู้ชนะผู้ประกาศข่าว (07/01/2019)
ประกาศร่างขอบเขตจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง (07/01/2019)
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์ระยะ20ปี (พ.ศ.2562-2580)และระยะ 5ปี (พ.ศ.2562-2565) (03/01/2019)
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาผลิตสื่อทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Zero Corruption) โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 (02/01/2019)
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นและคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ ประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (02/01/2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโ่ลโก้เพจ Madam Aree โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย (26/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/12/2018)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (26/12/2018)
ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษขยายผลนโยบายรัฐบาล (Takeoff) ตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (26/12/2018)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25/12/2018)
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 750 เล่ม (25/12/2018)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 7 รายการ (25/12/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 6 โครงการ (25/12/2018)
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ใช้งานไม่ได้จากการรื้นถอนห้องส่งฯ (25/12/2018)
download 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ของประเทศไทย ความยาวตอนละ ๒๕ นาที จำนวน ๕๕ ตอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน (Asean Connect) ความยาวตอนละ ๒๕ นาที จำนวน ๕๐ ตอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/12/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode