กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติและออกกฎหมาย คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของคนไทยและประเทศชาติ
ทส. ประชุมหารือการขับเคลื่อน ป.ย.ป.ทส. ด้านทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ และทะเล
บทความ : รัฐธรรมนูญกับประชามติ
ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เผยร่าง พ.ร.บ.สื่อมวลชนฯ อยู่ระหว่างปรับแก้ถ้อยคำ คาดใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน ส่ง สปท.
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนุญ เปิดเผยแนวคิดการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
สปท.ยืนยันไม่ได้ก้าวก่ายการทำงานของสื่อมวลชนและเห็นว่าการนำเสนอข่าวควรตรวจสอบเรื่องจริงหรือเท็จ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปข้าวอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตชาวนาด้วยการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมให้มีองกรค์กรชาวนาผ่านการจัดตั้งเวทีเครือข่ายชาวนา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน
คณะกรรมาธิการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการขับเคลื่อนระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
คณะ สนช.ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาต่างๆ จากประชาชนในจังหวัดสตูล พร้อมหารือหน่วยงานภาครัฐ และติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการตามแนวนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐบาลปฏิรูประบบการศึกษา พัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
รัฐบาลเร่งรัดการดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศ
สมาชิก สนช.ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชน พร้อมหารือหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดตรังและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ โดยกำหนดให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ เป็นองค์กรกลางกำกับดูแลกันเอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับผู้บริหารในสังกัดปฎิรูปการทำงานให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง รองรับไทยแลนด์ 4.0 เน้นการจัดส่งแรงงานในกลุ่มทักษะสูงมีรายได้ดี
สกู๊ป : ปฏิรูปโรงพัก 4.0
ปลัดกระทรวงกลาโหมระบุเตรียมสรุปความเห็นร่วมจากนักการเมืองและกลุ่มการเมือง ส่งต่อไปยังคณะที่สาม
ส่วนปฏิบัติการข่าวสาร.กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านข่าวสาร ที่จ.ภูเก็ต
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูประบบการรองรับนวัตกรรมทางการเงินและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode