ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Energy Time" (16/07/2014)
download 37
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "CSR Variety อาสาทำดีเพื่อสังคม" (16/07/2014)
download 18
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (16/07/2014)
download 30
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (16/07/2014)
download 19
ยืนยันการออกอากาศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "อินไซต์พลังงาน" (16/07/2014)
download 24
ยืนยันการออกอากาศ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (16/07/2014)
download 25
ยืนยันการออกอากาศ - สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในรายการ "Business Solution" (16/07/2014)
download 16
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (16/07/2014)
download 26
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (16/07/2014)
download 39
ยืืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (16/07/2014)
download 21
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (16/07/2014)
download 24
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ "อีเลคโทรลักซ์" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (16/07/2014)
download 24
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ "KCF" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (16/07/2014)
download 28
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสมบูรณ์ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ "เถ้าแก่น้อย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (16/07/2014)
download 15
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ "แม็คโคร" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (16/07/2014)
download 28
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ "สินทรัพย์ประกันภัย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (16/07/2014)
download 33
ยืนยันการออกอากาศ - ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสมบูรณ์ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ "เดอะมอลล์ โฮมเฟรชมาร์ท กรูเมต์ มาร์เกต์" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Smart Eat Smart Buy" (16/07/2014)
download 33
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการ "Sport Time" (16/07/2014)
download 30
ยืนยันการออกอากาศ - ธนาคารออมสิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการ "เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ" (16/07/2014)
download 31
ยืนยันการออกอากาศข่าวของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเดีย โซน ออกอากาศในภาคข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (16/07/2014)
download 22

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7