กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกวดราคา
ประกวดราคา
ประกวดราคา การเช่ารถบรรทุก และรถยนต์นั่งส่วนกลาง ระยะที่ ๕ จำนวน ๙๐ คัน (28/09/2012)
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (28/09/2012)
ประกวดราคาการเช่ารถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์นั่งส่วนกลาง ระยะที่ ๕ จำนวน ๙๐ คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/09/2012)
ประกวดราคาซื้อ โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลกลาง จัดหาระบบนำเข้าสัญญาณและออกอากาศและจัดหาชุดตัดต่อภาพเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจำนวน ๑ ระบบพร้อมติดตั้ง (11/09/2012)
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (10/09/2012)
สอบราคาจ้างเหมาทำงานด้านนิทรรศการและศิลปกรรม (07/09/2012)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (06/09/2012)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณรอบอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บางพูน จังหวัดปทุมธานี (06/09/2012)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการ (04/09/2012)
จ้งเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) (04/09/2012)
การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้อาคารสถานที่ของกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) (04/09/2012)
เผยแพร่ประกาศประกวด โครงการปรับปรุงหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ (อาคารการะเวก) จำนวน 1 หลัง (31/08/2012)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (29/08/2012)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 หลัง (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอลฟัลต์ติคคอนดรีต สายหน้าวัดหนองกระจับ เชื่อมต่อถนนปราจีนตคาม หมู่ 7 ตำบลดงพระราม (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 5 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างเปิดถนนลูกรัง หมุ่ที่ 11 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (28/08/2012)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (28/08/2012)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode