กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐฯ (22/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ Facebook Hero ต้านโกง ตามโครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21/11/2018)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (21/11/2018)
download 208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบทความภาษาอังกฤษโครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบทความภาษาอังกฤษโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสารนิเทศ มณฑลยูนนาน เยี่ยมคารวะ อปส. (16/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมพนักงานขับรถ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธเฉพาะเจาะจง (16/11/2018)
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำตรายางราชการ จำนวน 115 รายการ (กคล.) (15/11/2018)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (14/11/2018)
download 156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ระยะที่ 10 จำนวน 88 คัน (14/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ การประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์ไนวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/11/2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาสัมพันธ์การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ (13/11/2018)
ประกาศราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ The Insider 8 (The Insider Thailand) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (13/11/2018)
ประกาศราคากลาง เสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยภายใต้ประชาคมอาเซียนและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก (13/11/2018)
ประกาศราคากลาง ผลิตและเผยแพร่รายการสารคดีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย (13/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (12/11/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบทความภาษาอังกฤษโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09/11/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode