กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกวดราคา
   สรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1)
   ราคากลาง
   รายงานการเงิน
   ร่างขอบเขต
   งบทดลองเบิกจ่าย
   อื่นๆ
   ประกาศผู้ชนะ
   แผนการจัดซื้อฯ
   ประกาศยกเลิก
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ และผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการบริหารจัดการทั่วไปของ ศสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/12/2018)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบริการและบำรุงรักษา(MA)ระบบเวอร์ชวล+สตูดิโอ ห้องส่งโทรทัศน์ 2 (13/12/2018)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ (12/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/12/2018)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 (11/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา จ้างจัดหาชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยย้อนยุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาและจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับสื่อมวลชน การจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ (07/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาข้อมูลเพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (infographic) สำหรับเผยแพร่ในวารสารกรมประชาสัมพันธ์ (07/12/2018)
ประกาศผู้ชนะการจ้างทำป้ายไวนิล กล่องรับความคิดเห็น เช่ารถ และตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/12/2018)
ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ (07/12/2018)
ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๑ ระบบ (06/12/2018)
สัญญาจ้างจัดทำบูธประชาสัมพันธ์ โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" (06/12/2018)
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 กรมประชาสัมพันธ์ (04/12/2018)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 จำนวน 430 รายการ ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (03/12/2018)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โครงการบริหารจัดการด้านเทคนิค อุปกรณ์ และเครือข่ายสารสนเทศ (03/12/2018)
ประกาศผู้ชนะจ้างผลิต Digital Content (2D Animation) โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดขยะและสิ่งแวดล้อม (03/12/2018)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และโครงสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/12/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode