กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสุ่มรายชื่อ เพื่อมอบรางวัลตอบแทนแก่ผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ และ ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1604 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-บรูไน ครั้งที่ ๑๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๒).โครงการสานสัมพันธ์แรงงานเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑).โครงการสานสัมพันธ์แรงงานเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดคอนเสิร์ตไทย - บรูไน อาไล พาเพลิน ๒๐๑๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1017 ครั้ง
สัมมนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง "พันธกรณีระหว่างประเทศด้านมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดประชุมประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1670 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพูดสำหรับผู้บริหาร" รุ่นที่๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบรางวัลโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชั่นไทย (YOUNG ANIMTOR CONTEST)(ฝ่ายผลิตาพฯ สสป.)
สัมมนา "สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพนธั ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวนเงินกว่า ๕๓ ล้านบาท (ศสช./ข่าว)
อ่าน 1109 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation-IO) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคและศิลปะการพูดในที่ชุมชน" รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คอนเสิร์ตสหมิตรสมานฉันท์ "รวมพลังสามัคคียุวศิลปินเทิดพระเกียรติ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๑๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง "จดหมายเหตุเชิงรุก : มิติการใช้ประโยชน์และพลังความร่วมมือ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมสัมมนา "สร้างความเข้าใจ นโยบายการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้" จังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ทำเนียบรัฐบาล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode