ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ยืนยันการออกอากาศ - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยแพร่ในรายการ "Music Post" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (17/07/2014)
download 19
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ในรายการ "เพื่อนคู่คิด" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ FM 93.50 MHz. (17/07/2014)
download 20
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปิยะศิริ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ FM 93.50 MHz. (17/07/2014)
download 22
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ 93.50 MHz. (17/07/2014)
download 27
ยืนยันการออกอากาศ - โรงพยาบาลรามคำแหง ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ 93.50 MHz. (17/07/2014)
download 18
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "CSR Variety อาสาทำดีเพื่อสังคม" (17/07/2014)
download 32
ยืนยันการออกอากาศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "CSR Variety อาสาทำดีเพื่อสังคม" (17/07/2014)
download 33
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "CSR Variety อาสาทำดีเพื่อสังคม" (17/07/2014)
download 35
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "CSR Variety อาสาทำดีเพื่อสังคม" (17/07/2014)
download 34
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "CSR Variety อาสาทำดีเพื่อสังคม" (17/07/2014)
download 23
ยืืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "ขับกับอ้วน สินธุ์ชัย" (17/07/2014)
download 34
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ออพติมัม มีเดีย ไดเรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "ขับกับอ้วน สินธุ์ชัย" (17/07/2014)
download 35
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Life Variety" (17/07/2014)
download 29
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Life Variety" (16/07/2014)
download 23
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Life Variety" (16/07/2014)
download 18
ยืนยันการออกอากาศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Energy Time" (16/07/2014)
download 19
ยืนยันการออกอากาศ - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Energy Time" (16/07/2014)
download 30
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Energy Time" (16/07/2014)
download 28
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Energy Time" (16/07/2014)
download 31
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในรายการ "Energy Time" (16/07/2014)
download 25

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7